Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Dnia 1 lipca wychowankowie POW 1 oraz POW 2 wyruszyli w podróż w nadmorskie okolice, a dokładnie mówiąc to do małej miejscowości Wicie. 

Tam spędzili czas na wspólnej zabawie i zdobywaniu nowych umiejętności. Wspólnie wędrowaliśmy leśnymi ścieżkami, uczestniczyliśmy w zwiadach terenowych, czy w grach harcerskich. Opalaliśmy nasze brzuszki, zażywaliśmy morskich kąpieli, czy budowaliśmy zamki i inne budowle z piasku.

Wspólnie z zuchami wybraliśmy się na wycieczkę do Doliny Charlotty w Słupsku, gdzie mieliśmy okazję podziwiać foki, wielbłądy i inne zwierzęta, które królują w świecie przyrody. W inny, piękny, słoneczny dzień wybraliśmy się, aby przecierać szlaki w drodze do Barzowic i tamtejszego kościółka. Niemałą wyprawą była wycieczka piesza do Jarosławca. Mieliśmy okazję poznać tam świat motyli, papug oraz historię bursztynu.

Jednym z większych wydarzeń tegorocznego pobytu w bazie obozowej było upamiętnienie Bitwy pod Grunwaldem. Wszyscy w pełni zaangażowali się by uczestniczyć w walecznej inscenizacji. Tym razem też nie udało się zmienić kart historii i walkę wygrali Polacy.

Codziennie mieliśmy okazję, by rozszerzać swoje „horyzonty”, rozwijać kreatywność oraz w pełni cieszyć się i dobrze bawić na naszych wspólnych podbojach harcerskiego życia. Dzieci codziennie korzystały z różnego typu zajęć organizowanych przez kadrę podobozu. Były to zajęcia m.in.: z kartami metaforycznymi i dialogowymi, o charakterze socjoterapeutycznym, talasoterapia, sylwoterapia, gry i zabawy stymulujące rozwój i wiele innych atrakcji.  

Trzytygodniowy pobyt upłynął szybko, zakończył się pod koniec lipca, a wychowankowie wrócili z uśmiechem i wieloma wrażeniami.