Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy... 

Tegoroczny okres świąteczny obfitował nie tylko w biały, śnieżny puch, ale także prezentów moc. W uroczystości uczestniczyli podopieczni, pracownicy oraz Dyrekcja Ośrodka. Część artystyczna rozpoczęła się od tańca Noel - Stick Drama, obrazując narodziny Jezusa. W części właściwej dzieci zaprezentowały "Jasełka na strychu", ukazujące, że każdy ma uczucia i emocje, nawet ten kogo o to nie podejrzewamy. Nie mogło zabraknąć też kolęd z tej okazji. Później, tradycyjnie nastąpiło łamanie opłatkiem i serdeczne życzenia, aby przejść do wieczerzy wigilijnej. Najbardziej upragnionym momentem była wizyta Mikołaja i wręczenie prezentów. Dzieci były bardzo zadowolone, bo każde otrzymało aż po kilka paczek lub toreb z upragnionymi podarkami. Uśmiechom, zadowoleniu i zabawom nie było końca. 

Z tego miejsca, Dyrekcja i Pracownicy pragną podziękować wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym w prezenty dla naszych wychowanków!!!