Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Dnia 24 stycznia odbyło się wielkie święto.

Tego dnia mogliśmy podziękować wszystkim ludziom dobrego serca, którzy przez cały rok obdarowują i nie zapominają o nas. Jest to dzień, gdzie nasi wychowankowie poprzez pokazanie swoich talentów i umiejętności pragną wyrazić wdzięczność za to, że są ludzie którzy spełniają ich pragnienia. 

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Katarzyna Smolińska, która wspólnie z Głównym Specjalistą ds. Pedagogicznych Panią Jolantą Kępa przywitała przybyłych gości. Wtedy to przyszedł czas na występ artystyczny. Był taniec oraz przedstawienie nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia. Było pięknie, wzruszająco, ale i zabawnie. Podczas Spotkania Noworocznego głos również zabrał Pan Starosta – Andrzej Uryga, który wspólnie z Panem Wicestarostą przynieśli podarunek dla dzieci. 

Przyszedł i czas na wręczenie nagród „Przyjaciela Domu”. W tym roku Kapituła przyznała: 

Super Przyjaciela Domu dla: 

  • Zarządu oraz Pracowników Firmy Orlen Południe
  • Firmy FUHR POLSKA Sp. z o. o. Sławomir Jasieczko

Przyjaciela Domu dla:

  • Pani Patrycja Stodolak
  • Pani Natalia Bała
  • Księdza Proboszcza Krzysztofa Kruk z Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela z Chrzanowa – Kościelec

Wyróżnienia dla:

  • Pana Łukasza Kurdziel z firmy Auto Canox Trzebinia
  • Pani Katarzyny Bielawskiej
  • Pani dr Ewy Żabińskiej
  • Pana dr Szymona Majda
  • Pana dr Łukasza Boryczko

Po wręczeniu nagród i podziękowaniach nasi goście mogli poczęstować się różnymi smakołykami przygotowanymi przez kadrę ośrodka przy udziale i pomocy wychowanków.

 DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCZOM ORAZ ŻYCZYMY WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI!!!