Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

Wizyta w Parku Rozrywki w Zatorze staje się dla nas tradycją. 

Od momentu otwarcia sezonu do okresu wzmożonej ilości gości Energylandia oferuje olbrzymie promocje za bilet wstępu dla grup zorganizowanych, w tym podopiecznych placówek. Oprócz tego, dla naszych milusińskich Dyrektor Zarządzająca Western Camp zaproponowała darmowy parking dla pojazdów, którymi dotarliśmy do Zatora oraz przejazd kolejką do samego Parku Rozrywki, za co niezmiernie dziękujemy! Podzieleni na mniejsze grupy eksplorowaliśmy każdy zakątek Energylandii. Niestety nie wszędzie udało nam się dotrzeć, bo ilość atrakcji jest ogromna. Pomiędzy czasem na zabawę był też moment na regenerację i zjedzenie posiłku, a pod koniec także szansa spożycia gratisowych frytek z napojem i dodatkową wodą. Szkoda tylko, że było mniej słońca niż w zeszłym roku. Do zobaczenia znów!