Dział wychowawczy

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Główny Specjalista ds. Pedagogicznych - Jolanta Kępa 

Starszy Wychowawca Koordynator - Sylwia Bytomska 

Starszy Wychowawca Koordynator - Aneta Kasza

 

oraz pozostali wychowawcy: Aleksandra, Dagmara, Małgorzata, Joanna, Łukasz, Gabriela, Patrycja, Dominika, Anna, Magdalena, Dorota, Grażyna, Marta, Bartosz, którzy urozmaicają podopiecznym czas na różne sposoby w trakcie organizowanych zajęć. Wyróżnić można następujące: 

Zajęcia artystyczne

Artystą jest każdy z nas... każdy posiada wyobraźnię, którą może przenieść na kawałek kartki, tkaniny... malujemy, kreślimy, wycinamy. Kreatywność naszych wychowanków nie zna granic. Z niczego potrafią uczynić coś niezwykłego. Nasi milusińscy z pełnym zaangażowaniem przygotowują różnego rodzaju artystyczne przedsięwzięcia, które wymagają od nich wielu godzin prób i niezwykłego wysiłku. Jednak  praca popłaca jak mówi przysłowie, ponieważ końcowy efekt jest zdumiewający. 

Zajęcia kulinarne, cukiernicze

Przez żołądek do serca... każdy lubi dobrze zjeść. Tak i nasi wychowankowie poprzez zajęcia mogą nauczyć się nowych, przydatnych umiejętności gotowania prostych dań, czy upieczenia czegoś słodkiego na język,  przygotować prosty deser z kilku produktów.

Zajęcia ruchowe, sportowe

W zdrowym ciele, zdrowy duch… dobra zabawa połączona ze sportem, sprawia nam wiele radości. Nasi wychowankowie preferują zajęcia ruchowe, sportowe. Rower, rolki, skakanka sprawia uśmiech na twarzach wielu. Starsi, którzy mają o wiele więcej siły i chcą spróbować swoich sił na profesjonalnej bieżni, czy rowerku też mają taką możliwość udając się do siłowni, którą to nasz Dom również posiada.

Zajęcia fotograficzne

Fotografia pozwala przedstawiać obrazy, kreować wizje, zatrzymywać wspomnienia. Aby ją pojąć warto nauczyć się kreatywnego patrzenia na świat, by nie przegapić tych najcenniejszych momentów wartych uchwycenia. Poszukamy wspólnie portretów, krajobrazów i inspirujących tematów. Kształtujemy wrażliwość na świat i ludzi w oparciu o ogólnoludzkie wartości moralne, etyczne i estetyczne zawarte w dziełach sztuki.

Zajęcia z psem

Naszym wychowankom towarzyszył pies Leon rasy Golden Retriver przez blisko 10 lat, który to umilał czas, ale i uczył cech opiekuńczych względem innych istot. Teraz go już nie ma. Do realizacji korzystamy z innych dostępnych źródeł, także we współpracy ze schroniskiem. W skład zajęć z psem wchodzą proste czynności takie jak czesanie, głaskanie, karmienie przysmakami, ale również i bardziej skomplikowane zajęcia, które noszą nazwę specjalistycznych. Niektórzy profesjonaliści mówią otwarcie, iż sam kontakt ze zwierzęciem, przebywanie w jednym pomieszczeniu, po prostu zwykła bliskość ma już wymiar terapeutyczny.

Zajęcia profilaktyczno-zdrowotne

Uświadamianie i edukacja jest ważnym elementem codziennej pracy wychowawczej. Dążymy do tego, aby wychowankowie posiedli niezbędną wiedzę o otaczających ich zagrożeniach, ale również, aby poradzili sobie z nimi poprzez asertywność jaką posiądą. Kształtujemy w nich umiejętności zadbania o siebie, o otoczenie w którym przebywają.

Zajęcia o charakterze relaksacyjnym

Odprężenie, relaks po ciężkim dniu każdemu się przydaje, dzieciom również. Chwila, gdzie można zapomnieć o tym, co trudne, czy co sprawiło problem. Osiągnięcie harmonii ciała, umysłu i ducha. Dzięki takiemu przedsięwzięciu można uzyskać lepsze samopoczucie, czy poznać techniki, które pozwolą wychowankom się wyciszyć, czy zredukować negatywne emocje.

 Zajęcia umuzykalniające

Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Aby umilić sobie niejedno popołudnie, czy wieczór wspólnie zasiadamy przed mikrofon. Tego typu zajęcia to nie tylko śpiew, ale także taniec. Nasi milusińscy uwielbiają przy dźwiękach muzyki potańczyć, czy to przy sterach konsoli. Mamy za sobą pierwsze występy na dużej scenie. Jednym z takich przedsięwzięć był występ na dniach miasta Chrzanowa, czy też układ choreograficzny na Festiwal Radosnych Serc w Bydgoszczy. Taniec to radość, ale również pasja wielu z wychowanków. 

Zajęcia z filmem

Uwrażliwienie na sztukę, ukazanie wartości życiowych, czy pobudzenie wyobraźni u najmłodszych wychowanków. Dzięki filmowi możemy odwołać się nie tylko do sfery poznawczej, intelektualnej młodego człowieka, ale przede wszystkim do jego emocji.  

 

Każdy z wychowawców jest osobą, która stara się ze wszystkich sił, aby nasze dzieci mogły rozwijać swoje pasje, zainteresowania. Chce wychować ich na ludzi, którzy w dorosłym już życiu poradzą sobie z tym, co napotkają na swojej drodze.