Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

      Wakacje to wspaniały czas, który można wykorzystać w bardzo aktywny sposób, dlatego też  opierając się na przychylnej aurze ciągle robimy coś twórczego.

W tym roku wychowankowie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie odbyli wakacyjną przygodę w Wiciach koło Darłowa, która odbyła się  w dniach 01.07. – 25.07.2019 r.

Łapy, łapy, cztery łapy a na łapach pies kudłaty....a w zasadzie to osiem łap. I to jakich!