Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Nasza tradycją powoli staje się że samodzielnie przygotowujemy prezenty świąteczne.

Króliczki wielkanocne to nasz pomysł na wielkanocny stroik. Samodzielnie wykrojone, wypchane oraz pozszywane stały  się podziękowaniem i upominkiem  dla naszych darczyńców oraz wszystkich wspomagających nasza placówkę.

Zajączki czy kr...
Zajączki czy kr...
Zajączki czy kr...
Zajączki czy kr...
Zajączki czy kr...
Zajączki czy kr...
Zajączki czy kr...
Zajączki czy kr...