Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Dnia 05 maja 2019 r. nasz wychowanek Adrian obchodził wielką uroczystość przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej.

Był to dla niego dzień niezwykły i wyjątkowy. Wszyscy domownicy ubrali się odświętnie i wspólnie udali do Kościoła Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie, gdzie wspólnie uczestniczyli w tej doniosłej chwili.Po uroczystościach w kościele domownicy wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do Naszego Domu na pyszny poczęstunek. Wszyscy mogliśmy zasiąść przy stole by wspólnie celebrować ten wspaniały dzień. 

I Komunia Św. A...
I Komunia Św. A...
I Komunia Św. A...
I Komunia Św. A...
I Komunia Św. A...
I Komunia Św. A...
I Komunia Św. A...