Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu IV licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

IV Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

Łapy, łapy, cztery łapy a na łapach pies kudłaty....a w zasadzie to osiem łap. I to jakich!

Ciepłym, czerwcowym popołudniem gościliśmy dwa piękne psy rasy Niger Venustas (Czarny Terier Rosyjski) z hodowli naszej pani psycholog Sabiny. Dante i Dakota szybko skradły serca naszych wychowanków. Pieszczotom, przytulaniom itp. nie było końca. Oprócz tych przyjemności dowiedzieliśmy się o rasie tych pięknych psów. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie:)

Łapy, łapy, czt...
Łapy, łapy, czt...
Łapy, łapy, czt...
Łapy, łapy, czt...
Łapy, łapy, czt...
Łapy, łapy, czt...
Łapy, łapy, czt...
Łapy, łapy, czt...
Łapy, łapy, czt...
Łapy, łapy, czt...
Łapy, łapy, czt...
Łapy, łapy, czt...

Pogodynka