Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu IV licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

IV Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

 

Małe i duże czarownice oraz wiedźmy spotkały się w niedzielę 25.08.2019 r.  na deptaku pod Zamkiem Lipowiec, by wziąć udział w dorocznym zlocie.

Chociaż jeden dzień w roku możemy pokazać swoje prawdziwe oblicza 😊. W trakcie imprezy organizowane były liczne konkursy i zabawy. Konkurs na najczarowniejszą miotłę był Naszym sukcesem. Zajęłyśmy pierwsze miejsce, a sprzęt okazał się bezkonkurencyjny. Osoby uczestniczące w zabawie składały liczne gratulacje pomysłu na nieco dziwny środek lokomocji. Więcej o Naszej zabawie można przeczytać nawet w gazetach czy oglądnąć w sieci. To był fascynujący dzień czekamy więc do przyszłego roku i znowu polecimy pod Lipowiec

Wiedżmy
Wiedżmy
Wiedżmy
Wiedżmy
Wiedżmy
Wiedżmy
Wiedżmy
Wiedżmy

 

 https://gazetakrakowska.pl/wiedzmy-i-czarownice-zawladnely-deptakiem-w-babicach-ich-kostiumy-byly-przerazajace-zdjecia-wideo/ar/c1-14374627

 

Pogodynka