Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu II licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

III Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

18 kwietnia 2020 roku kibice Wisły Kraków należący do fanklubów Wiślacka Trzebinia, Wiślacki Chrzanów oraz FC Wisła Krzeszowice odwiedzili nasz ośrodek.

Zrzeszeni w klubach z naszego powiatu kibice z własnej inicjatywy  zorganizowali zbiórkę pieniędzy za które zakupili prezenty oaz środki czystości  i  postanowili nas wesprzeć w panującej obecnie ciężkiej sytuacji w kraju. Nasi wychowankowie dostali najpotrzebniejsze środki higieny osobistej,  plany lekcji z nadrukami klubowymi Wisły Kraków. Prezentem niespodzianką jest stół do grania w piłkarzyki, który umili nam czas trwania epidemii i pozostania w ośrodku. Natomiast do zdalnego nauczania online posłużą nam ufundowane słuchawki z mikrofonami.  Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.

Wiślacy z pomoc...
Wiślacy z pomoc...
Wiślacy z pomoc...
Wiślacy z pomoc...
Wiślacy z pomoc...
Wiślacy z pomoc...
Wiślacy z pomoc...
Wiślacy z pomoc...

Pogodynka