Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu II licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

III Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

Czas w jakim każdy z Nas się znalazł jest bardzo trudny. Nikt nie myślał o Tym, że taka sytuacja może mieć miejsce i wszyscy będziemy musieli zostać w domu aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.

18 kwietnia 2020 roku kibice Wisły Kraków należący do fanklubów Wiślacka Trzebinia, Wiślacki Chrzanów oraz FC Wisła Krzeszowice odwiedzili nasz ośrodek.

Święta Wielkanocne to czas  radości oraz spotkań w rodzinnym gronie.  Mimo tego iż świat spłatał Nam figla i każdy musiał pozostać w zaciszu domowego ogniska, Nasz Dom tryskał energią i dobrym humorem.

Pogodynka