Aktualności - wyróżnione

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę żywności do POWDiR w roku 2024 według oddzielnych pakietów

„Domy Pozytywnej Energii 2019” - finał 15. edycji akcji TAURONA dedykowanego placówkom wychowawczym.

Ponad 300 placówek zaproszonych do konkursu, wiele godzin twórczej pracy dzieci i młodzieży i 15-stu zwycięzców z nagrodami po 10 tys. zł każda. To najkrótsze podsumowanie kolejnej edycji „Domów Pozytywnej Energii”. Akcja, firmowana przez Fundację TAURON i spółkę TAURON Dystrybucja  polega na organizacji Konkursu plastycznego skierowanego do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych publicznych i niepublicznych, oraz do placówek opiekuńczo-terapeutycznych, działających na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Celem konkursu było opracowanie motywu graficznego symbolizującego i kojarzącego się uczestnikom konkursu z akcją „Domy Pozytywnej Energii” wraz z opisem. Ciekawe i barwne prace konkursowe przesłali wychowankowie z 84 placówek.

 Nagrody i finał akcji

Komisja konkursowa miała trudne zadanie wybrania ze 177 prac, które spłynęły do organizatorów, 15 zwycięskich. Oceniana była pomysłowość realizacji, forma wykonania, walory estetyczne, czytelność motywu graficznego oraz związek z akcją DPE i jej założeniami. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł.

Laureaci konkursu zostali zaproszeni 3 grudnia do Krakowa, gdzie czekały na dzieci i wychowanków liczne atrakcje i intensywny, ciekawy dzień. Spotkanie finałowe akcji odbyło się w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz Centrum Szkła i Ceramiki w Krakowie. W tych miejscach dzieci mogły wziąć udział w ciekawych zajęciach, pokazach ręcznego formowania szkła i warsztatach plastycznych ze zdobieniem bombek i ozdób świątecznych. Dodatkowo w hallu muzeum została otwarta nowa wystawa. Była to wystawa prac, które powstały w ramach konkursu. Tego dnia wszyscy odwiedzający MOCAK mieli możliwość zapoznania się z twórczością dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursie.

 Laureaci Konkursu „Domy Pozytywnej Energii”

 1. Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie
 2. Dom Dziecka w Kotli
 3. Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy
 4. COAPO-W w Opolu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka na Pasiece”
 5. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu, Dom Dziecka nr 2
 6. Dom Dziecka w Turawie
 7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach
 8. Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży
 9. Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
 10. Centrum Administracyjne nr 2 w Krakowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego
 11. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem
 12. Caritas, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza dla dziewcząt typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
 13. Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie
 14. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie
 15. „Nasza Chata” Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu

Szczegóły konkursu: http://domypozytywnejenergii.com.pl/