Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

W tym roku wychowankowie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie odbyli wakacyjną przygodę w Wiciach koło Darłowa, która odbyła się  w dniach 01.07. – 25.07.2019 r.

Podopiecznych było trzynastu, w wieku od 4 do 17 lat. Podczas nadmorskiej przygody dzieci miały okazje poznać zwyczaje, tradycje, obrzędowość i życie w harcerskim duchu. Podobóz nosił nazwę „Karnawał sztukmistrzów”, miał swoją pieśń obozową i okrzyk, który wyróżniał spośród pozostałych uczestników.

Na początek wspólnej przygody trzeba było wykonać pionierkę oraz zdobnictwo obozowe. Wychowankowie podzieleni na zastępy mieli okazję wykazać się swoją kreatywnością i wyobraźnią przy doborze swoich nazw.  Jedną z większych atrakcji wyjazdu była wycieczka do Ustki i rejs statkiem „Dragon” po Morzu Bałtyckim. Ponadto zwiady terenowe po Wiciu, a także wyprawy w las lub nad jezioro Kopań. Oprócz tego każdy z wychowanków mógł w codziennych zajęciach znaleźć coś dla siebie. Mimo niepogodnych dni, każdy mógł zdobyć nowe doświadczenia lub zawrzeć ciekawe znajomości. Gdy tylko warunki atmosferyczne pozwoliły plażowaliśmy i bawiliśmy się nad morzem. Dzieci również przeszły tzw. „chrzest biszkoptów”, gdzie zanim otrzymali dyplom z nadanym przez Neptuna imieniem, mieli do wykonania różne zadania. Każdy, nawet „stary wilk morski” ochoczo podejmował wyzwanie. Dzieci codziennie korzystały z różnego typu zajęć organizowanych przez kadrę podobozu. Były to zajęcia m.in.:: z chustą Klanza, z kartami metaforycznymi i dialogowymi, o charakterze socjoterapeutycznym, talasoterapia, sylwoterapia, gry i zabawy stymulujące rozwój i wiele innych atrakcji (ogniska, kominki, rozgrywki sportowe, zwiady terenowe albo historyczne, itd.).

Trzytygodniowy pobyt upłynął szybko, a wychowankowie wrócili z uśmiechem, wieloma wrażeniami i nadzieją na powrót do tego miejsca, które skradło ich serca.