Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

      Wakacje to wspaniały czas, który można wykorzystać w bardzo aktywny sposób, dlatego też  opierając się na przychylnej aurze ciągle robimy coś twórczego.

Często jeździmy do Naszego starego kudłatego przyjaciela Leona, który towarzyszy Nam nawet przy ognisku. Na pewno  liczy, że się z nim podzielimy jedzonkiem. Podczas spotkań z psem nie tylko widać bliskie relacje z czworonogiem ale i poprawę nastroju  czy rozładowanie napięć emocjonalnych dzieci. Staramy się również  wykorzystywać  surowce wtórne do wykonywania dekoracji, które później zmieniają wygląd pomieszczeń. Niewielki nakład pracy przynosi dużo radości. Ale to nie koniec wakacji, bawimy się dalej 😊