Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

 

Małe i duże czarownice oraz wiedźmy spotkały się w niedzielę 25.08.2019 r.  na deptaku pod Zamkiem Lipowiec, by wziąć udział w dorocznym zlocie.

Chociaż jeden dzień w roku możemy pokazać swoje prawdziwe oblicza 😊. W trakcie imprezy organizowane były liczne konkursy i zabawy. Konkurs na najczarowniejszą miotłę był Naszym sukcesem. Zajęłyśmy pierwsze miejsce, a sprzęt okazał się bezkonkurencyjny. Osoby uczestniczące w zabawie składały liczne gratulacje pomysłu na nieco dziwny środek lokomocji. Więcej o Naszej zabawie można przeczytać nawet w gazetach czy oglądnąć w sieci. To był fascynujący dzień czekamy więc do przyszłego roku i znowu polecimy pod Lipowiec

 

 https://gazetakrakowska.pl/wiedzmy-i-czarownice-zawladnely-deptakiem-w-babicach-ich-kostiumy-byly-przerazajace-zdjecia-wideo/ar/c1-14374627