Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas…

Pośród codziennej niepewności i lęku przed tym co przyniesie kolejny dzień te magiczne Święta sprawiły, że świat naszych podopiecznych wyglądał inaczej, to dowód na to, że wszystko może się zdarzyć . Tak było w tym roku… dzięki  hojności i wrażliwości serca innych,  Nasze Dzieci na chwilę zapomniały o wielkim bagażu doświadczeń i bólu jaki niejednokrotnie noszą na co dzień. Wiemy jak ważne jest by pamiętać o wszystkich, którzy są w potrzebie, że należy dzielić się radością z innymi , bo dobro zawsze powraca. Chcieliśmy się tą radością podzielić z małymi pacjentami  oddziału pediatrii w Powiatowym Szpitalu w Chrzanowie. Nasza inicjatywa miała na celu przynieś chociaż odrobinę radości dzieciom, które w okresie Świąt przebywały w szpitalu. Jest nam niezmiernie miło, że pomimo cierpienia i choroby te drobne upominki jakimi obdarowaliśmy pacjentów przyniosły uśmiech na ich twarzach.