Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Gdy średnia wieku uczestników szampańskiej zabawy w ostatnią noc roku jest znacznie poniżej pełnoletności obowiązuje piżamowy dress code.

Marzenie każdego dorosłego, by chociaż raz móc poczuć się, jak dziecko. Mimo nietypowych strojów o nudzie lub śnie nie mogło być mowy, do późnych godzin lub jak kto woli, wczesno porannych. Noc szaleństwa rozkręciła zabawa w grę Twister, później tańce indywidualne i grupowe, aby tuż przed północą zacząć zwarte odliczanie. Bez falstartu również nie mogło się obyć, bo minuta czy sekunda to dla dziecka nie robi dużej różnicy, a w tym wyjątkowym czasie, gdy stare ustępuje nowemu, znaczenie było spore. Później także jeszcze się działo, aż nocy było mało. Równo o północy niebo rozświetliły fajerwerki, podziwiane także przez najmłodszych uczestników. Czas przyszedł także na toast z musującego trunku owocowego z akompaniamentem noworocznych życzeń. A dalej już tylko tańce i swawole do białego rana. Na Nowy 2020 Rok życzymy wszystkim pomyślności, życzliwości oraz dobroci płynącej prosto z serc!