Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Dnia 25.10.2023 r. świętowaliśmy 13-te urodziny naszego Ośrodka. 
Tematem przewodnim Konferencji był: „Nasz dom - nasze szczęście”. Na spotkanie z wychowankami i załogą przybyło wielu gości, w tym Starosta Powiatu Chrzanowskiego Pan Andrzej Uryga, jak również przedstawiciele wielu instytucji, z którymi Ośrodek na co dzień współpracuje. Tytułem wstępu głos zabrała Dyrektor POWDiR Pani Katarzyna Smolińska. Następnie uroczystego rozpoczęcia dokonał Pan Starosta. Konferencję zainaugurowała prelekcja specjalistów Ośrodka, która ukazała różne podłoża szczęścia wśród podopiecznych wraz z rolą dorosłego, który w tej drodze powinien towarzyszyć każdemu dziecku. W dalszej części zaproszeni goście mogli obejrzeć program artystyczny z udziałem wychowanków i wychowawców Ośrodka. Nie zabrakło przedstawienia pn. "Szczęście", które zwracało uwagę, iż szczęście jest tuż obok nas, a często sami go nie dostrzegamy. Podopieczne zaprezentowały piosenkę Bartka Wrony "Barwy szczęścia", bo przecież różne odcienie ono ma. Dla każdego szczęście jest czymś innym, dla niektórych są to pieniądze, co zaprezentowała grupa taneczna do piosenki "Money, money, money". Z kolei Marcin Urban w wierszu wyrecytowanym przez Michała wskazał na "Oblicza szczęścia" i ich różnorodność. Wreszcie są i tacy, dla których to miłość bywa tym największym darem. W ramach wdzięczności wychowankowie wręczyli zaproszonym gościom ręcznie robione róże z przesłaniem. Pani Dyrektor zaprosiła na degustacje tortem z okazji 13-go jubileuszu Ośrodka oraz wymiany spostrzeżeń dotyczących szczęścia szczególnie dla podopiecznych Ośrodka.