Menu

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. W strukturę organizacyjną Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wchodzą powstałe od 01.01.2021 r. placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. Są to placówki typu socjalizacyjnego, w każdej z nich może być umieszczonych do 14 wychowanków. Placówki te zapewniają dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426). Placówki prowadzone są w wyodrębnionych lokalach mieszczących się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówek obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

Szczegółowe informacje na temat grantu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników całodobowych placówek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. 

 

Dnia 7 kwietnia 2024 roku, wychowankowie placówki POW1 i POW2...

...mieli niezwykłą okazję uczestniczyć w emocjonującej wycieczce na stadion Wisły Kraków, gdzie odbywał się mecz z drużyną Motor Lublin. Dla wielu z nich było to pierwsze doświadczenie obcowania z atmosferą prawdziwego meczu piłkarskiego na stadionie. Gdy mecz rozpoczął się, na trybunach zapanowała gorąca atmosfera, pełna okrzyków, śpiewów i wsparcia dla ulubionych graczy. 

Jednak prawdziwym przyjemnym zaskoczeniem okazało się spotkanie z jednym z piłkarzy Wisły Kraków - Angel'em Rodado. Dla chłopców było to, jak spełnienie marzeń. Mogli z nim porozmawiać, zrobić sobie wspólne zdjęcia oraz uzyskać autografy na otrzymanych wcześniej plakatach. Dla wielu z nich było to niezwykłe przeżycie, które na długo zapadnie im w pamięci. 

Szczególne podziękowania należą się Pani Joannie Nawratil z Fundacji Otwarte Ramię Białej Gwiazdy, która umożliwiła naszym podopiecznym dostęp do wejściówek na ten mecz. Dzięki jej zaangażowaniu, Ci młodzi fani piłki nożnej mogli doświadczyć prawdziwej magii futbolu.