Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

 

W dniach 11 i 12 kwietnia wybraliśmy się na wycieczkę do Doliny Chochołowskiej na oglądanie krokusów

 na spacer po Zakopanym oraz na relaksacyjne kąpiele na termach w Szaflarach. Okres kwitnienia krokusów, a właściwie szafranów, cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów, więc i my postanowiliśmy razem z wychowankami spróbować poobcować z naturą w naszych pięknych Tatrach… Wędrowaliśmy w górach pięć godzin i wszyscy razem bez wyjątku dotarliśmy do schroniska, gdzie miło spędziliśmy czas odpoczywając po długiej drodze. Jeszcze tego samego dnia wieczorem udaliśmy się na spacer po Zakopanym, bo jak tu nie odwiedzić stolicy naszych pięknych gór… Finałem naszej wycieczki była wizyta na termach w Szaflarach gdzie podczas relaksacyjnych kąpieli w gorących basenach na głowy prószył nam śnieg.

Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...
Krokusowa wycie...