Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu IV licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

IV Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

W tym roku wychowankowie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie odbyli wakacyjną przygodę w Wiciach koło Darłowa, która odbyła się  w dniach 01.07. – 25.07.2019 r.

Podopiecznych było trzynastu, w wieku od 4 do 17 lat. Podczas nadmorskiej przygody dzieci miały okazje poznać zwyczaje, tradycje, obrzędowość i życie w harcerskim duchu. Podobóz nosił nazwę „Karnawał sztukmistrzów”, miał swoją pieśń obozową i okrzyk, który wyróżniał spośród pozostałych uczestników.

Na początek wspólnej przygody trzeba było wykonać pionierkę oraz zdobnictwo obozowe. Wychowankowie podzieleni na zastępy mieli okazję wykazać się swoją kreatywnością i wyobraźnią przy doborze swoich nazw.  Jedną z większych atrakcji wyjazdu była wycieczka do Ustki i rejs statkiem „Dragon” po Morzu Bałtyckim. Ponadto zwiady terenowe po Wiciu, a także wyprawy w las lub nad jezioro Kopań. Oprócz tego każdy z wychowanków mógł w codziennych zajęciach znaleźć coś dla siebie. Mimo niepogodnych dni, każdy mógł zdobyć nowe doświadczenia lub zawrzeć ciekawe znajomości. Gdy tylko warunki atmosferyczne pozwoliły plażowaliśmy i bawiliśmy się nad morzem. Dzieci również przeszły tzw. „chrzest biszkoptów”, gdzie zanim otrzymali dyplom z nadanym przez Neptuna imieniem, mieli do wykonania różne zadania. Każdy, nawet „stary wilk morski” ochoczo podejmował wyzwanie. Dzieci codziennie korzystały z różnego typu zajęć organizowanych przez kadrę podobozu. Były to zajęcia m.in.:: z chustą Klanza, z kartami metaforycznymi i dialogowymi, o charakterze socjoterapeutycznym, talasoterapia, sylwoterapia, gry i zabawy stymulujące rozwój i wiele innych atrakcji (ogniska, kominki, rozgrywki sportowe, zwiady terenowe albo historyczne, itd.).

Trzytygodniowy pobyt upłynął szybko, a wychowankowie wrócili z uśmiechem, wieloma wrażeniami i nadzieją na powrót do tego miejsca, które skradło ich serca.

Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019
Wicie 2019

Pogodynka