Supełek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Powiat Chrzanowski. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki: całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia do 18 roku życia - możliwość pobytu w placówce dzieci młodszych i starszych aniżeli podany przedział wiekowy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Chrzanowie. Obszar działania placówki obejmuje teren powiatu chrzanowskiego.  

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu

Informacja o rozstrzygnięciu IV licytacji

Zarządzenie Dyrektora POWDiR 

IV Ogłoszenie o sprzedaży samochodu/autobusu Ford Transit 350EL

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Załącznik nr 2 - umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 - wycena samochodu/autobusu

Załącznik nr 4 - protokół zdawczo - odbiorczy

Klauzula RODO

      Wakacje to wspaniały czas, który można wykorzystać w bardzo aktywny sposób, dlatego też  opierając się na przychylnej aurze ciągle robimy coś twórczego.

Często jeździmy do Naszego starego kudłatego przyjaciela Leona, który towarzyszy Nam nawet przy ognisku. Na pewno  liczy, że się z nim podzielimy jedzonkiem. Podczas spotkań z psem nie tylko widać bliskie relacje z czworonogiem ale i poprawę nastroju  czy rozładowanie napięć emocjonalnych dzieci. Staramy się również  wykorzystywać  surowce wtórne do wykonywania dekoracji, które później zmieniają wygląd pomieszczeń. Niewielki nakład pracy przynosi dużo radości. Ale to nie koniec wakacji, bawimy się dalej 😊

Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...
Wakacje, wakacj...

Pogodynka