Specjaliści

Małgorzata Bigaj - pedagog

Sylwia Ziajka - Filipek - pracownik socjalny

Sabina Fołta - Niedzielczyk - psycholog